Partneri

GRAWE OSIGURANJE d.d. SARAJEVO www.grawe.ba

U ljetnom semestru šk. 2013/2014. godine u sklopu predmeta Industrija osiguranja na drugom ciklusu studija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu više od 20 studentskih grupa pripremale su seminarske radove na temu: „Stanje, potrebe, prilike i važnost imovinskog osiguranja na tržištu Bosne i Hercegovine, uz osvrt na majske prirodne nepogode“.

GRAWE Osiguranje d.d. Sarajevo, u saradnji sa Inicijativnom Grupom Alpbach Sarajevo, nagradio je pobjednički tim stipendijom za Europski Forum Alpbach 2015. 

Tokom ljetnog semestra 2015./2016. školske godine 18 studentskih grupa na predmetu Industrija osiguranja postdiplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu obrađivalo je teme grupnih seminarskih radova s fokusom na reformu penzionog i zdravstvenog sistema osiguranja u Bosni i Hercegovini.

Četiri članice pobjedničke grupe nagrađene su punom stipendijom za učešće na ovogodišnjem Seminar Weeku u okviru Evropskog Foruma Alpbach 2016, od strane inicijatora i sponzora takmičenja - GRAWE osiguranja d.d. Sarajevo.

 

OPĆINA CENTAR SARAJEVO www.centar.ba

Zahvaljujući dugogodišnjoj podršci Općine Centar Sarajevo, IGAS je obezbijedio stipendije za odlazak na Europski Forum Alpbach 2010., 2012., 2013. te 2015. godine za brojne studente sa  područja Općine Centar Sarajevo.

 

EKONOMSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU www.efsa.unsa.ba

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu omogućio je korištenje svojih prostorija za održavanje projekata IGAS-a, i tako prepoznao značaj Evropskog Foruma Alpbach, kao i angažmana volontera IGAS-a na projektima od značaja za studente i mlade u Bosni i Hercegovini.

 

AMBASADA REPUBLIKE AUSTRIJE U BIH www.bmeia.gv.at

Ambasada Republike Austrije, te ambasador Donatus Köck pružili su podršku IGAS-u prilikom realizacije projekta Sarajevo World Cafe,  a posebno pri realizaciji 4- Cafe-a na temu "Naša očekivanja: Budućnost kulture i umjetnosti u Bosni i Hercegovini".

 

BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen